P-LTE STD ของ Hytera


ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อบริการด้านสัญญาณเสียง, วิดีโอ, ข้อความสั้นมัลติมีเดีย และบริการข้อมูล ระบบนี้คือเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบหลอมรวมเต็มรูปแบบรุ่นใหม่  โดยการผสมผสานเครือขายที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น PMR แถบความถี่แคบ หรือแนร์โรว์แบนด์ และเครือข่ายสาธารณะ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินการสั่งงานด้วยสัญญาณเสียง การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย และการโต้ตอบข้อมูลแบบเวลาจริง(real-time) ในลักษณะรวมเป็นหนึ่ง บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี LTE ที่ล้ำหน้าและเต็มขั้น ระบบนี้มีปริมาณการรับส่งข้อมูลสูง, ความน่าเชื่อถือสูง และการส่งข้อมูลแบบเวลาจริง เพื่อที่จะให้การสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อแบบแถบความถี่กว้าง หรือบรอดแบนด์(broadband) มืออาชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
;

เครือข่ายหลอมรวมและการอัพเกรดที่ราบรื่น

โซลูชั่นการหลอมรวม E2E ประกอบด้วยเครื่องลูกข่ายแบบหลอมรวม, เครือข่ายหลักแบบหลอมรวม และแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและสั่งงานแบบหลอมรวม ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับแต่งงานบริการอัพเกรดที่ราบรื่นให้แก่ระบบของคุณตามที่คุณต้องการ เพื่อปกป้องเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณให้ดีที่สุด

บริการที่น่าเชื่อถือและสมรรถนะสูง

อัตราการส่งข้อมูลของเครือข่าย LTE คือ 75 Mbps ในการส่งสัญญาณ และ 150 Mbps ในการรับสัญญาณ ซึ่งตอบสนองความต้องการในการส่งสัญญาณความเร็วสูง ระบบนี้ที่ได้รับการปกป้องโดย คุณภาพการให้บริการตามลำดับความสำคัญ(priority-based QoS) มีการออกแบบความทดแทนกันได้หลายระดับ, สำรองข้อมูลจากระยะไกล และโหมดสถานีเดี่ยว(single-site) เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือ

กลไกการควบคุมความปลอดภัยแบบรอบด้าน

ระบบนี้ใช้การเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนแบบหลากหลายเพื่อรับประกันการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยการส่งข้อมูล

การเคลื่อนย้ายเร็วและยืดหยุ่น

ระบบนี้ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย มันสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายใต้สภาพการณ์ที่เลวร้าย นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เคลื่อนย้ายได้เร็วยิ่งทำหน้าที่สั่งงานการสื่อสารด้วยเสียง ภาพ และวิดีโอแบบทรีอินวัน(three-in-one) ในสถานการณ์ต่างๆ

สอบถามผลิตภัณฑ์
; ;
;
;

Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in