หลอมรวม.รวดเร็ว.แม่นยำ


;

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ความปลอดภัยสาธารณะบูรณาการกับการบัญชาการและควบคุม

Hytera ให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นการบัญชาการและสั่งงานหลายชุดสำหรับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลก เช่น ตำรวจ, ดับเพลิง, กู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน


การขนส่งทางรางที่บูรณาการกับการบัญชาการและควบคุม

ด้วยทีมการจัดส่งและเทคนิคชั้นเลิศ Hytera ได้ทุ่มเทอย่างยาวนานเพื่อให้บริการเครื่องวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคล ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อลูกค้าด้านการขนส่งทางรางในชุมชนเมืองทั่วโลก


แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบหลอมรวม

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกับระบบการสื่อสารหลายโหมดและหลายเครือข่าย และเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารด้วยเสียงแบบรวมเป็นหนึ่ง


;

ข้อได้เปรียบของ Hytera

25 ปีแห่งการทุ่มเทเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า 


เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ Hytera ได้ทุ่มเทให้แก่อุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะและการขนส่งทางราง ด้วยการมีความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เราได้ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง และทำการลงทุนใน R&D และนวัตกรรมทางเทคนิคเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าของลูกค้า Hytera ให้การบริการด้านการบัญชาการและสั่งงานสำหรับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและสายการขนส่งทางรางของเมืองทั้งหลาย โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือระดับ


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบครบวงจรเหมาะแก่การให้บริการในสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย


เรามีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครอบคลุมกระบวนการบัญชาการและสั่งงานทั้งหมดที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ในด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ เรามีผลิตภัณฑ์มืออาชีพสำหรับการบัญชาการและสั่งงานประจำวันรวมถึงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนโซลูชั่นศูนย์บัญชาการและควบคุมแบบบูรณาการ ในด้านการขนส่งทางราง ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมสถานการณ์การสั่งงานยานพาหนะ การสั่งงานบำรุงรักษา และการสั่งงานควบคุมสิ่งแวดล้อม(การป้องกันภัยพิบัติ) ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นชุดต่างๆ เข้ากับความต้องการทางธุรกิจปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคตของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบครบวงจรช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการเลือกและนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ในจุดเดียว เป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างกันของภาคส่วนทางธุรกิจทั้งหลาย


แพลตฟอร์มการสื่อสารมัลติมีเดียแบบรวมศูนย์ ทำลายอุปสรรคการสื่อสารของการบัญชาการและสั่งงาน  


ระบบการบัญชาการและสั่งงานแบบดั้งเดิมถูกจำกัดด้วยระบบการสื่อสารและข้อมูลที่แยกส่วนกัน จึงยากที่จะดำเนินการประสานงานและสื่อสารภายในระหว่างแผนกและภูมิภาคต่างๆ ได้ แพลตฟอร์มการสื่อสารมัลติมีเดียแบบรวมศูนย์ของ Hytera ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมนี้ ประสบผลสำเร็จในการเชื่อมต่อภายในและการแชร์ทรัพยากรเสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ระหว่างเครือข่ายสาธารณะกับเครือข่ายเอกชน, เครือข่ายอยู่กับที่กับเครือข่ายไร้สาย, เครือข่ายแนร์โรว์แบนด์กับเครือข่ายบรอดแบนด์ ช่วยทำลายอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างระดับ แพลตฟอร์ม และเครือข่ายที่แตกต่างกันให้ลูกค้า และช่วยสร้างแพลตฟอร์มการบัญชาการและสั่งงานแบบบูรณาการเพื่อทำการสั่งงานแบบไร้รอยต่อของเครื่องลูกข่าย(terminal) ได้ทุกที่ทุกเวลา


;
;

Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in