PMR-IoT และระบบรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ระบบจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการที่ประสานการใช้งานในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน จากความเข้าใจอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IOT) ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการบัญชาการการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 


PMR-IoT (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง:IoT ของวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคล:PMR) ถูกออกแบบมาเพื่อการให้บริการข้อมูลแถบความถี่แคบ(narrowband)ที่สำคัญ ด้วยการเน้นการส่งสัญญาณการสื่อสารและการอาศัยเครือข่ายเอกชนเช่น PDT, DMR, TETRA และ LTE มันจึงสามารถใช้งานได้กับเครือข่ายสาธารณะต่างๆ เพื่อสร้างท่อส่งสัญญาณ IoT ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความปลอดภัยสูง และความล่าช้าต่ำ และสร้างระบบการใช้งานอัจฉริยะและข้อมูลขนาดใหญ่(big data) ของ IoT ไปตามข้อมูลการรับรู้

ระบบการสื่อสารเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินมีโซลูชั่นชุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะกิจแบบแถบความถี่กว้าง(broadband) และแถบความถี่แคบ(narrowband), อุปกรณ์ศูนย์บัญชาการพกพา และซอฟต์แวร์สั่งงาน ที่เหมาะสำหรับความต้องการการบัญชาการและสั่งงานฉุกเฉินในเหตุการณ์สำคัญ ในพื้นที่ผูกพันเครือข่าย, พื้นที่ห่างไกล และสถานการณ์ที่มีการหยุดชะงักของเครือข่าย 

PMR-IoT มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้, การเก็บข้อมูล, การทำนาย, การเตือน, การแจ้งเตือน, การป้อนข้อมูลแผนงาน และอื่นๆ ด้วยการปฏิบัติตามแผนงานและผสานกับข้อมูลในพื้นที่ มันจึงสามารถสร้างระบบบัญชาการและสั่งงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นมาได้ และสร้างระบบจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการที่มีการบัญชาการแบบรวมศูนย์ การตอบสนองที่รวดเร็ว ทรัพยากรที่เชี่ยวชาญสแตนด์บายพร้อมกัน  การเชื่อมโยงขึ้นและลง และประสานการใช้งานแบบปกติกับแบบฉุกเฉิน 

 


;

ข้อได้เปรียบของ Hytera 

ความปลอดภัย: ระบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการป้องกันข้อมูลและทรัพยากร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในงานอุตสาหกรรม
ความน่าเชื่อถือ : เครือข่ายเอกชนและ IoT ทำงานอย่างถูกต้องแม้ในเหตุการณ์ก่อการร้าย
เวลาจริง: รับประกันข้อมูลบริการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญแบบเวลาจริง(real time)
การปรับใช้งานยืดหยุ่น: เร็วกว่า และอีกมากมาย
สอบถามผลิตภัณฑ์
;

โซลูชั่น

โซลูชั่นการประยุกต์ใช้งานแบบหลอมรวม PMR-IOT ของ HYTERA 

PMR-IoT ของ Hytera มุ่งเน้นการรับประกันการประยุกต์ใช้งานบริการในภารกิจสำคัญ โซลูขั่นนี้มีศูนย์กลางที่เส้นทางการส่งผ่านสัญญาณ ใช้ได้กับเครือข่ายสาธารณะที่หลากหลาย นำโปรโตคอลและขั้นตอนวิธีการสื่อสารแบบไร้สายมาใช้เพื่อสร้างช่องสัญญาณที่มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือสูง และความล่าช้าน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับเครือข่าย PDT, DMR, TETRA และ LTE ของเอกชน 

 โซลูขั่นระบบการจัดการรับมือเหตุฉุกเฉินแบบหลอมรวมของ HYTERA 

โซลูชั่นฉุกเฉินแบบหลอมรวมประกอบด้วย ระบบควบคุมดูแลข้อมูลขนาดใหญ่(big data) และระบบบัญชาการและจัดตารางเวลา ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ระบบควบคุมดูแลข้อมูลขนาดใหญ่นี้ให้ความช่วยเหลือแบบรอบด้านในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบอัจฉริยะตามข้อมูล ด้วยแผนงานที่ป้อนข้อมูลไว้ ทำให้ระบบบัญชาการและจัดตารางงานนี้ทำงานกับระบบบัญชาการและจัดตารางงานการสื่อสารฉุกเฉินแบบหลอมรวมแกนของ Hytera เพื่อสร้างแผนที่การต่อสู้อัจฉริยะแบบไดนามิกเพื่อการตัดสินใจ การบัญชาการและการจัดตารางงาน   

 


ดาวน์โหลด
;
;
;

Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in