แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการ

มันทำให้คุณสามารถทำการตรวจสอบอันตราย, ความเสี่ยง, การแจ้งเตือน และข้อมูลความปลอดภัยจากส่วนกลางได้ผ่านแผนภูมิ และใช้การวิเคราะห์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence) หรือ AI ประสานกับข้อมูล เช่นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม, ความสม่ำเสมอและความถี่ที่เกิดความเสี่ยง เพื่อจะได้ควบคุมสถานะความปลอดภัยของเมืองในแบบเวลาจริง(real time)

กำหนดระดับความปลอดภัยของเมือง
ตรวจสอบแผนภูมิเหตุการณ์การเตือนภัย
วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ความปลอดภัย
การแจ้งเตือนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า
การกระจายสัญญาณเหตุการณ์ความปลอดภัยที่สำคัญแบบเวลาจริง

แพลตฟอร์มการตรวจสอบ IoT แบบบูรณาการ

มันช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลการรับรู้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Internet of Things) หรือ IoT ในแบบเวลาจริง และทำการวิเคราะห์ด้วยระบบดิจิทัลแบบรอบด้านต่อองค์กรสำคัญ, พื้นที่สำคัญ และวัตถุตรวจสอบสำคัญ มันสามารถแสดงสถานการณ์ในเวลาจริงอย่างชัดเจน เช่น การแจ้งเตือนความปลอดภัย, ทรัพยากร และสถานะอุปกรณ์ ให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจัดการประจำวันและการกู้ภัย

ข้อมูลการตรวจสอบอย่างละเอียด
การตรวจสอบการแจ้งเตือนแบบเวลาจริง
การเชื่อมโยงทรัพยากรแบบไดนามิก

ระบบบัญชาการฉุกเฉิน

ประสานกับข้อมูลการรับรู้จากหลายแหล่ง ประกอบด้วยข้อมูล IoT และข้อมูลการเก็บรวบรวมในพื้นที่ มันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการกู้ภัยในพื้นที่, สถานะสถานที่, ข้อมูลการกำหนดตำแหน่งพนักงานและเครื่องมือ และข้อมูลอย่างละเอียดอื่นๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI มันวิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่, กำหนดแผนกู้ภัยที่เหมาะสม และประสานกับสถานการณ์สถานภาพแล้อมโดยรอบ, สถานที่ และอุปกรณ์แบบเวลาจริง เพื่อทำการจัดสรรอย่างชาญฉลาด

ข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
กระบวนการจัดการแบบบูรณาการ
ข้อมูลการปฏิบัติงานแบบกราฟฟิก
วิเคราะห์และคาดการณ์อย่างชาญฉลาด

แพลตฟอร์มการกำหนดตำแหน่งในอาคาร

มันสามารถระบุตำแหน่งของพนักงานหรืออุปกรณ์ในแบบเวลาจริงได้ และบูรณาการทรัพยากรข้อมูล IoT เช่น ระบบบัญชาการและสั่งงาน, ระบบควบคุมวิดีโอกล้อง, ระบบป้องกันไฟไหม้ และระบบควบคุมการเข้าถึง เพื่อปรับปรุงการป้องกัน, การจัดการเตือนภัย, ความสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงประสิทธิภาพการจัดการของผู้จัดการ


Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in