ผลิตภัณฑ์ปรับสัญญาณวิทยุ(RF) 


Sinclair นำเสนอผลิตภัณฑ์กรองสัญญาณเต็มรูปแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านความปลอดภัยสาธารณะแลอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย สำหรับความต้องการเฉพาะหรือซับซ้อนผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วโดยทีมการออกแบบภายในที่มีประสบการณ์  · ตัวรวมสัญญาณเครื่องส่งสัญญาณ                                 · ตัวกรองความถี่

· ตัวรวมสัญญาณหลายแถบ                                          · แผงควบคุมการมอดูเลดภายใน(Intermod) 

· ดูเพล็กเซอร์                                                            · ตัวกรอง Lump Element 

· ขั้วต่อเครื่องรับสัญญาณแบบ(Receiver Multicoupler)  · ขั้วต่อไฮบริด

· ตัวเลือกล่วงหน้า(Pre-selector)                                · ตัวแยก

 


ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ตัวรวมสัญญาณเครื่องส่งสัญญาณในชุด TJ3x1y-R-z 


· ครอบคลุมความถี่ 330 ถึง 512 MHz

· การสูญเสียสัญญาณต่ำ, การแยกช่องสัญญาณสูง และอัตรากำลังไฟฟ้าสูง  

· ใช้ตัวกรองสัญญาณแถบความถี่ผ่านคลื่นวิทยุ 'Q' 1/4 

· ยอมรับการส่งสัญญาณ(Tx) ต่ำสุด - ระยะห่างการส่งสัญญาณ(Tx) 200 kHz

· สามารถขยายช่องสัญญาณเพิ่มได้

 


ดูเพล็กเซอร์ในชุด Q3220E 


· สองรุ่นครอบคลุมแถบความถี่ 300 - 512 MHz ทั้งหมด

· ระยะห่างความถี่ 5 MHz ด้วยการแยกสัญญาณ ≥ 75 dB และการสูญเสียสัญญาณ ≤0.8 dB 

· การออกแบบกะทัดรัดเพื่อการประหยัดพื้นที่ 

 


ตัวจับคู่เครื่องรับสัญญาณ(Receiver Multicouplers) ในชุด RM Series


· หลากหลายรุ่นสำหรับแถบความถี่ VHF, UFH และ 7/8/900 MHz 

· รองรับเครื่องรับสัญญาณมากถึง 16 เครื่อง 

· เสียงรบกวนต่ำเพื่อความชัดเจนแบบเลือกได้ของสัญญาณ

· ออกแบบกระทัดรัดให้มีความสูง 1 U เพื่อประหยัดพื้นที่  

 Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in