Digital Voice Recording System(DVRS)ระบบบันทึกเสียงดิจิตอล (DVRS)


ระบบบันทึกเสียงดิจิตอล(DVRS) ที่ใช้เครือข่าย IP ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเช่น การโทรด้วยเสียง, ข้อความสั้น, ข้อมูลการลงทะเบียนของวิดีโอ และบันทึกระบบ(system logs) ของเครือข่ายทั้งหมดหรือสถานีฐานหนึ่งสถานี การนำสถาปัตยกรรมเบราเซอร์/เซิร์ฟเวอร์มาใช้ DVRS จึงช่วยให้ผู้สั่งการ(dispatcher) สามารถสอบถามข้อมูล(query) เปิดข้อมูลย้อนหลัง, ดาวน์โหลดข้อมูล, นำออกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มันรองรับวิทยุสื่อสารดิจิตอลทรั้งค์ของระบบ DMR และระบบ TETRA จาก Hytera เท่านั้น 

จุดเด่น 

1แท็กการบันทึก (Recording tag)
- การแท็กการบันทึกเพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว 

2สถิติและการวิเคราะห์ 

- การโทรประเภทต่างๆ มากมาย เช่น การโทรส่วนบุคคล, การโทรแบบกลุ่ม, การโทรแบบกลุ่มหรือส่วนบุคคล และการโทรทุกสาย และอัตราส่วนตามลำดับของการโทรทุกสายระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง (ในวัน) จะถูกคำนวณและแสดงอยู่ในแผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิวงกลม  

- รายงานสถิติที่ถูกแบ่งตามประเภทหรือระบบสามารถส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ *.csv ได้


3ข้อความสถานะกำหนดค่าได้
- สามารถกำหนดค่าให้เนื้อหาของข้อความสถานะสอดคล้องกับหมายเลขดิจิตอลหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งได้ ยกตัวอย่างเช่น “2” หมายถึงคำสั่งที่ได้รับ 


       

Email
Facebook
Line
购物车
Close
/cart/
×

Partner Log-in