ฟรีเอกสารรวบรวมข้อมูล

เอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล้องติดลำตัว

การก่อการร้ายและอาชญากรรมเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยจะลดการลงทุนและชะลอจังหวะของการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่มั่นคงส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ.

ผลจากการพิจารณาของรัฐบาลและสื่อข่าวเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับสาธารณชน หลายคนคิดว่ากล้องติดลำตัวมีประโยชน์ที่เป็นไปได้ของความชอบธรรมและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสำหรับทั้งพลเมืองและชุมชนผู้บังคับใช้กฎหมาย.