PMR-IoT

ÖZEL AĞ KANALLARINA ODAKLANARAK, KRİTİK ÖNEMDEKİ HİZMETLERİ SAĞLAMA KARARLILIĞI

Hytera’nın PMR-IoT kritik önemdeki görevleri kapsayan hizmetlerin uygulanmasını garanti etmeye odaklanır. Aktarım yollarında merkezlenen ve birden çok ortak ağ ile uyumlu olan çözüm, PDT, DMR, TETRA ve LTE özel ağlarını temel alan yüksek derecede güvenilir, güvenli ve daha az gecikmeli kanallar oluşturmak üzere kablosuz iletişim algoritmalarını ve protokollerini kullanır. Bu kanallar verilerin fiziksel temas noktasından veri merkezindeki uç noktaya aktarımını algılayabilir. Ardından veri merkezi bir dizi büyük veri algoritması üzerinden veri değerini araştırıp ayrıştırarak müşterilere tam kapsamlı, veri tabanlı, uçtan uca akıllı hizmetler sunar.

Daha
;

Çözümler

 

 

Akıllı yangın koruması

yangın ortamı izleme, yangınla mücadele olanaklarının gözetimi, uzaktan yangın alarmı ve yangından koruma su sisteminin 24 saat gerçek zamanlı izlenmesi

Düzensiz park etme tespiti

park etme yasaklı yolların yönetimi, izleme stratejisi yönetimi, trafik istatistikleri ve analizi ve akıllı bilgi iletimi

Akıllı belediye

yer üstü ve yer altı algılama, birleşik ve birleştirilmiş platform, sağlam ölçeklenebilirlik ve geniş kapsama 

Akıllı hapishane

akıllı kontrol platformu, iç mekan konumlandırma artı video bağlantılama, polis ilişkileri bilgi paylaşımı, görsel komut ve planlama, derinlemesine entegrasyon ve birden çok alt sistem birleşimi

 

Demo İsteyin
;

Hytera'nın Sağladığı Avantajlar

AĞ KAYNAKLARININ MAKSİMUM KULLANIMI

Kuzey yönlü bağlantı, küme/klasik PDT, küme/klasik DMR, TETRA, WiFi, LAN ve 4G gibi birden çok ortak ve özel ağın birleşik kullanımını mümkün kılar. Mümkün olduğunca çok ağ kaynağından yararlanılır ve bunlar kullanılırken, tam kapsama ve karşılıklı bağlantı sağlamak üzere PMR-IoT ortak ağ ve özel ağın birbirini yedekleme sürecini etkinleştirir.

MAKSİMUM ANINDALIK

PMR-IoT “hem yönetim hem de denetim” uygulayabilir. Kusursuz bir öncelik yönetimi sistemiyle kaynak tahsisini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak atıl kanalları korur ve böylece ağ tıkanıklığını önler ve önemli bilgilerin zamansal geçerliliğini sağlar.

KUSURSUZ GÜVENLİK

Düğümlerde, bağlantılarda uçtan uca dağıtılan üç katmanlı şifreleme, kablosuz aktarımın güvenliğini sağlar. Ayrıca, kuzey yönlü yetkilendirme frekanslarının Devlet Parola Yönetimi Komitesi Ofisi tarafından onaylanan şifreleme algoritması, PMR-IoT için bir diğer güvenlik garantisi oluşturur.

ULTRA YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

Zamansal geçerlilik, güvenilirlik ve istikrar anlamında kritik görevlere dair hizmetlerin güvenilir aktarımı için PMR-IoT, hizmet sınıfına dayalı  uyarlanabilir QoS sağlayabilir.

İndir
;

Vaka Çalışması

;
;
 
Live Chat
×

Partner Log-in