Sektörün Zorlukları

Küresel madencilik endüstrisi bugün bir dizi zorlukla karşı karşıya, ancak modern dijital iletişim çözümleri, bu zorlukların bazılarının üstesinden gelinmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir. Madencilik giderek daha karmaşık hale geldi ve endüstri makinelerin, nakliye sistemlerinin, trenlerin ve kamyonların otomasyonu dahil olmak üzere yeni teknolojilerden yararlanıyor olsa da, bu teknolojiler çoğu zaman birbirinden ayrı şekilde çalışıyor. Bilgi teknolojisi, operasyonel teknoloji ve diğer cihaz ve sistemler, bunlardan en iyi şekilde

Gelişmiş Otomasyon

Madencilik endüstrisinde iletişim teknolojisinin kullanımı üç ana alana ayrılabilir: otomasyon; ocak içi hareketlilik ve veri merkezli analitik. Dijital iletişim teknolojisinin, süreçleri basitleştirmeye, riskleri azaltmaya, maliyetleri düşürmeye ve marjları iyileştirmeye yardımcı olmak için burada büyük bir rolü olduğu yaygın olarak görülüyor.

Veri Analitiği

Madencilikte dijitalleştirilmenin artırılması için temel yapı taşı, geniş bant hızları sağlayabilen ve çoklu veri, ses ve video uygulamalarını destekleyebilen yakınsak bir iletişim platformuna yatırım yapmaktır. Bu platforma bağlı büyük verileri analiz etmek, yöneticilere karar vermede verimliliği, üretkenliği, güvenliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarmak için yardımcı olacaktır.

İşgücü Güvenliği

Madencilikte kullanılan modern teknolojiler, insanların, makinelerin ve maden koşullarının gerçek zamanlı izlenmesini aktif olarak destekleyebilir. Sabit iki yönlü iletişim sistemleri, madencilerin, destek gruplarının ve kontrol odalarının sürekli iletişim halinde olmasını sağlayan bir zorunluluktur.

Videolar

hytera video player