Kör Nokta Kapsama Alanı

Petrol ve gaz boru hatları zorlu, coğrafi arazilerde genellikle yüzlerce kilometre uzanır. Bu tür ortamlarda ağ altyapısının olmaması genellikle kör noktalara neden olur. Boru hatlarındaki işçiler kendinden organize ağları veya minyatür baz istasyonları ve taşınabilir tekrarlayıcılar gibi Hytera ekipmanlarını kullanarak, hızlı ve verimli bir şekilde geçici iletişim ağları kurabilirler. Ağ ekipmanı ayrıca acil durum iletişim araçlarına yerleştirilebilir ve operasyonlar için belirli yerlere taşınabilir. Bu ağ, petrol ve gaz şirketlerinin gerçek zamanlı olarak iletişim ve sevkiyat sağlamak için kullandıkları mevcut özel ağlarla aynı anda bağlanabilir.

Hızlı Düzen

Taşınabilir cihazlar aracılığıyla hızlı düzen ve otomatik ağ oluşturmayı destekler.

Çoklu Hizmetler


Cihazlarımız, kullanıcıların personel ve araçları takip etmesine olanak tanıyan ses, video ve konumlandırma hizmetlerini destekler. Kullanıcılar, 4G ağlarını veya uyduyu kullanarak, acil güvenlik durumlarında sahadan gerçek zamanlı videoyu kontrol merkezine yükleyebilir.

Örgüsel Ağ

Cihazlarımız, ekipler arasında işbirliğine izin veren verileri verimli bir şekilde yönlendiren örgüsel ağ topolojisini destekler. Örgüsel ağın özellikleri, uzak konumlardaki veya zorlu çevre koşullarındaki kör noktaları ortadan kaldırmak için kendiliğinden organize olmaya, uyum sağlamaya ve iyileştirmeye izin verir.

hytera video player