นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hytera

บริษัท Hytera Communications Corporation Limited และบริษัทในเครือทั่วโลก (ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า "Hytera", "ทางเรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ตามที่กำหนดในบริบท) เข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวที่มีต่อท่านอย่างลึกซึ้งและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ Hytera โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hytera ("นโยบาย") นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ สินค้า และการให้บริการของ Hytera ที่แสดงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้
นโยบายนี้ระบุถึงวิธีที่ Hytera รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ทางเราให้ท่านเข้าถึง อัปเดต และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรตามนโยบายและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นโยบายอนุญาต นโยบายนี้อาจไม่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในการดำเนินการข้อมูลระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ Hytera ของท่าน หาก Hytera จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่ไม่ครอบคลุมในนโยบายนี้ เมื่อจัดหาสินค้าหรือบริการเฉพาะให้แก่ท่าน Hytera จะเผยแพร่นโยบายเสริมเป็นครั้งคราว หรือ ออกหนังสือแจ้งการเก็บข้อมูลเฉพาะ โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ service@hytera.com

1. ข้อมูลใดที่ทางเรารวบรวมไว้บ้าง?

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ทางเราเก็บรวบรวม?

ข้อมูลที่ท่านส่งมาโดยการดำเนินการของท่านเอง เมื่อท่านยื่นคำขอสำหรับข้อมูล สมัครเป็นสมาชิก หรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน กรอกแบบสอบถามออนไลน์ หรือส่งข้อมูลให้เราโดยการดำเนินการของท่านเอง โดยทั่วไปทางเราจะรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งงาน ข้อมูลเฉพาะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ท่านมีส่วนร่วม ในแต่ละรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลของท่านจะถูกส่งมอบโดยการดำเนินการของตัวท่านเอง ดังนั้นท่านจะรู้ว่าข้อมูลใดที่เรากำลังเก็บรวบรวมอยู่
ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการของท่าน ที่อยู่ IP และชื่อโดเมนที่ท่านใช้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านด้วย นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ส่วนของเว็บไซต์ของเราและหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จำนวนครั้งที่ท่านกลับสู่เว็บไซต์ของเรา และข้อมูลการคลิกอื่นๆ
หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของเรา เพลิดเพลินกับบริการบ่างส่วนของเรา หรือเข้าใจถึงผลกระทบตาเจตนาของบริการที่เกี่ยวข้อง
ท่านยินยอมว่าเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กล่าวถึงข้างต้นโดยอัตโนมัติ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในที่นี้ภายในขอบเขตที่กำหนดในนโยบายนี้
คุกกี้ ทางเราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้น คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินัลของท่านเมื่อท่านเรียกใช้งานเว็บไซต์ ทางเราอาจใช้คุกกี้สำหรับ (1) ให้เนื้อหาหรือบริการที่กำหนดเองแก่ท่านบนเว็บไซต์ (2) ติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ (3) ระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านกลับสู่เว็บไซต์ของเรา และ (4) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาและการบริการบนเว็บไซต์เรา
นอกจากนี้ ทางเราอาจอนุญาตบุคคลที่สามบางส่วน (เช่น หุ้นส่วนทางเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย บริษัทโฆษณา หรือ เครือข่ายโฆษณา) เพื่อติดตั้งหรือตรวจสอบคุกกี้หรือเว็บบีคอน (เรียกกันว่า 1x1 pixel.gifs หรือป้ายการดำเนินการ) บนเว็บไซต์
ท่านอาจปฏิเสธคุกกี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาและการบริการทั้งหมดที่เราให้ไว้ได้อย่างเต็มที่หากท่านทำเช่นนั้น ท่านสามารถตรวจสอบที่เมนูวิธีใช้บนเบราว์เซอร์ของท่านได้ เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการกำหนดค่าคุกกี้ของท่านเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของ Hytera

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลบางส่วนถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างเช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนได้รับการป้องกันเข้มงวดมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
ควรตระหนักว่าเนื้อหาและข้อมูล (เช่น ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมของท่าน) ที่ท่านจัดหา อัปโหลด หรือเผยแพร่เมื่อใช้บริการของเราอาจเปิดเผยหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านรั่วไหล   ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านหรือไม่เมื่อท่านใช้บริการของเรา
ท่านยินยอมที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

2. ทางเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

ทางเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
การลงทะเบียนการให้บริการสำหรับท่านหรืออุปกรณ์ Hytera ของท่าน
การจัดหาการให้บริการหรือฟังก์ชันที่ท่านร้องขอ
การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hytera ของท่าน
ทำความเข้าใจลักษณะของผู้ใช้งานในการใช้สินค้าและบริการของเราเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนาสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่
การจัดหาเนื้อหาที่กำหนดเอง และให้คำแนะนำแก่ท่านอิงตามการใช้บริการของเราก่อนหน้านี้
การปล่อยโฆษณา เช่น การผลักดันโฆษณาที่ปรับแต่งเอง และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขายให้กับท่าน
การประเมินและวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า สินค้า และการให้บริการ (รวมถึงการสอบถามถึงคำแนะนำของท่านเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรา และการดำเนินการสำรวจลูกค้า)
จัดกิจกรรมจับรางวัลฟรี แข่งขันชิงรางวัลหรือโปรโมชันภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และ
การใช้งานอื่นบางส่วนโดยได้รับความยินยอมจากท่าน

3. ทางเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร?

หากมีการเตรียมบริการบางส่วนโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ได้รับการยืนยันจาก Hytera ทาง Hytera จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านชำระสินค้า Hytera บนไลน์ Hytera จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อนำส่งสินค้าให้ท่าน หรือเตรียมการกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อจัดหาการบริการให้แก่ท่าน
นอกจากนี้ ทางเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือของเรา เนื่องจากทางเราเป็นบริษัทข้ามชาติ แต่ทางเรา รับรองว่าจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกระเบียบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือสิทธิโดย Hytera หรือโดยบริษัทในเครือที่ได้รับข้อมูล
Hyteraอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานควบคุม หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือบุคคลที่สามบางส่วน เมื่อจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีของ Hytera ภายใต้กฎหมายบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือข้อกำหนดของคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลตุลาการ หรือรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ  หาก Hytera หรือบริษัทในเครือของ Hytera มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ รวมกิจการ ล้มละลาย หรืออยู่ในกระบวนการชำระบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยต่อคู่สัญญาด้วย นอกจากนี้ Hytera อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจำเป็นและเห็นว่าเหมาะสมตามเหตุสมควร ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา การดำเนินการ การกำหนด หรือการปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา การปกป้องฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตของท่านหรือผู้อื่น การป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการสูญเสียทรัพย์สิน หรือการสืบสวนการคุกคามหรือสิ่งผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง

4. สิทธิของท่าน

ในการปฏิเสธการรับข่าวสาร เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่านผ่านทางบริการ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ หากท่านไม่้ตองการรับข้อมูลการตลาด ท่านสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลการตลาดหรือเลิกติดตามการบริการที่เกี่ยวข้องโดยการคลิกตัวเลือกหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องในโฆษณาและอีเมล เราจะส่งข้อความประกาศผ่านทางบริการเมื่อจำเป็น (ตัวอย่างเช่น เมื่อจำเป็นต้องปิดบริการหนึ่งๆ เพื่อปรับปรุงระบบ) ท่านไม่สามารถปฏิเสธการรับประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการและไม่ใช่ข่าวสารที่เป็นโปรโมชัน โปรดทราบว่าบริษัทในเครือของเราและบริษัทอื่นๆ ที่รับข้อมูลมีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของแต่ละบริษัท ดังนั้นท่านต้องติดต่อบริษัทที่กล่าวไปข้างต้นด้วยความเคารพเพื่อดำเนินการปฏิเสธการรับคำขอจากบริษัทเหล่านั้นตามนโยบายส่วนบุคคล
การเข้าถึงการปรับเปลี่ยน แก้ไข และลบข้อมูล หากท่านประสงค์ที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคประเภทใดของท่านที่ทาง Hytera นั้นได้รวบรวมและเก็บไว้ หรือต้องการอัปเดตหรือร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์และที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย คุณสามารถส่งคำขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลได้ทางอีเมลที่ service@hytera.com หลังจากได้รับคำขอของท่านแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ก่อหน้านี้เพื่อทำการยืนยันตัวตน และหลังจากที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วทางเราจึงดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลของท่านตามที่ท่านประสงค์ ทางเราจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เราเห็นสมควรกับคำร้องที่บ่อยครั้งเกินไปหรือคำร้องที่เกินควร
ในการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านคิดว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นถูกใช้ในทางมิควรหรือถูกเปิดเผยโดยปราศจากการอนุญาตจากทาง Hytera หรือหากท่านต้องการคัดค้านหรือร้องเรียนการเก็บหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านของทาง Hytera ท่านสามารถส่งอีเมลร้องเรียนมาได้ที่ service@hytera.com และเราจะจัดการกับคำร้องหรือข้อเสนอแนะของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. เราปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร?

ทาง Hytera เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลถึงที่สุด เราใช้มาตรการทางกายภาพ การจัดการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยปราศจากการได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเปิดเผย นำไปใช้ แก้ไข ทำให้เสียหายและสูญหาย ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อให้ข้อมูลนั้นปลอดภัย เราจะนำระบบรักษาความปลอดภัยมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลจากการโจมตีของผู้ไม่หวังดี เราจะใช้ระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และเราได้จัดให้มีการอบรมในเรื่องความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ควรแจ้งให้ทราบว่ามาตราการการป้องกันทุกรูปแบบมีสิทธิ์ที่จะถูกโจมตีได้

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านในระหว่างที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นอกเสียจากว่าระยะเวลาการเก็บข้อมูลของท่านนั้นได้รับการขยายเวลาโดยเจตนาของท่านหรือโดยทางกฏหมาย ระยะเวลาการเก็บข้อมูลในหลากหลายสินค้าและการบริการในหลาย ๆ กรณีอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป มาตรฐานที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลได้แก่ เวลาที่ต้องใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจรวมไปถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ การรักษาบันทึกการค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การควบคุมและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การป้องกันระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดการคำถามหรือและการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้งาน หรือการกำหนดประเภทของปัญหา การพิจารณาว่าผู้ใช้ยอมรับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่นานขึ้นหรือไม่ และมีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตามกฎหมายหรือไม่ เราจะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของท่านตราบใดที่บัญชีของท่านยังมีความจำเป็นในการให้บริการ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ แต่เราจะหยุดการมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่บัญชีเหล่านั้น และหากไม่มีข้อบังคับทางกฏหมายใดๆ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของท่านหลังจากบัญชีดังกล่าวได้รับการยกเลิกโดยท่านเอง

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

Hytera จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือทั่วโลก และผู้ที่ได้รับอนุญาตที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการส่งต่อและประมวลผลในประเทศอื่นๆ ซึ่งมีการบังคับใช้กฏหมายและข้อบังคับการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกันไป และแตกต่างไปในประเทศจีน (หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจไม่ได้รับการปกป้องในบางกรณี) Hytera ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ รวมไปถึงกฏหมายระบบการจัดการการป้องกับข้อมูลของ Hytera หรือหุ้นส่วนที่ได้รับข้อมูล และเราจะใช้มาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างดี หากจำเป็น Hytera จะใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดไว้เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือของเราที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งต้องใช้สำนักงานทั่วโลกและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากสหภาพยุโรปซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป

8. โซเชียลเน็ตเวิร์คของบุคคลที่สาม

ข้อมูล โฆษณา และฟังก์ชันบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจัดหาโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกับเรา
ท่านสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้ Hytera เชื่อมบัญชีกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้เช่น WeChat, MicroBlog, Facebook, Twitter, Google+, และ LinkedIn หากท่านอนุญาตให้ Hytera เชื่อมโยงบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆ ของคุณ เราจะได้รับบริการจากโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว และจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของ Hyterra และเราจะรับและจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้อนุญาตเราเพื่อรับและจัดเก็บเมื่อท่านมีการเชื่อมต่อกับบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว นอกจากนี้ บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าวจะได้รับข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการของ Hytera และท่านอาจทำการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้อื่นโดยบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว
โปรดทราบว่าเมื่อท่านใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านจะมีข้อผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น (นอกเหนือจากนโยบาย) และท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมเท่านั้น ไม่ใช้กับการบริการของบุคคลที่สามหรือกฎการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สามที่ท่านให้ไว้

9. สิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็ก

กลุ่มเป้าหมายเว็บไซต์ของเราคือวัยผู้ใหญ่ เราจะไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 14 ปีต้องไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาที่เว็บไซต์ของเรา

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบนโยบายเป็นครั้งคราว และจะระบุวันที่ที่อัปเดตครั้งล่าสุดไว้ในนโยบาย และการแก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขล่าสุดจะเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดได้โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากการแก้ไขนำไปสู่การลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะนโยบายจะมีผลบังคับใช้ โดยการแจ้งให้ทราบผ่านหน้าหลักของเรา ส่งผ่านอีเมล หรือช่องทางอื่น เราแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายอีกครั้งเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

11. วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ service@hytera.com หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจำเป็นต้องติดต่อ Hytera โปรดคลิกที่นี่
ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อมูลทั้งหมดของนโยบายและรับทราบถึงข้ออนุญาตให้ Hytera ได้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายนี้

hytera video player