การสื่อสารผ่านดาวเทียม

Norsat International Inc. ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1977 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับโซลูชันด้านการสื่อสารที่มีนวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการรับส่งข้อมูล เสียงและวิดีโอจากระยะไกล และการใช้งานด้านต่างๆ ที่มีความท้าทาย ผลิตภัณฑ์และบริการของ Norsat ประกอบด้วยส่วนประกอบดาวเทียมที่สามารถปรับแต่งได้เอง เทอร์มินัลดาวเทียมแบบพกพา โซลูชันทางทะเล และเครือข่ายดาวเทียม ในปี 2017 Norsat ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไฮเทรา
ความท้าทาย

ความท้าทาย

ความต้องการและช่องทางสำหรับการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นอย่างสูงมากในยุคโลกาภิวัฒน์ และได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร ทีมงานทั่วโลก สำนักงานใหญ่ และพนักงานในภาคสนาม การสื่อสารทางวิทยุจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ การดำเนินการเรื่องพิกัดและตำแหน่งของยานพาหนะ การขุดเหมือง และการใช้งานด้านการทหาร เครือข่ายทางวิทยุส่วนใหญ่มักใช้การแผ่กระจายในแนวสายตาหรือมีสถานีทวนสัญญาณคงที่ วิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถขยายแต่ละเครือข่ายเหล่านี้ได้ พร้อมกับจัดหาการเชื่อมต่อที่จำเป็นระหว่างสำนักงานใหญ่และทีมงานภาคสนามในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการใช้งานในภารกิจวิกฤติ

ค่านิยมหลัก

ประสบการณ์ด้านเทคนิคที่เพียบพร้อม

ประสบการณ์ด้านเทคนิคที่เพียบพร้อม

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี Norsat จึงทำงานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดในการจัดหาโซลูชันตามมาตรฐานหรือที่ปรับแต่งได้เอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แน่นอนของการใช้งานของลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย
แนวคิดเรื่องการออกแบบระดับแนวหน้า

แนวคิดเรื่องการออกแบบระดับแนวหน้า

จากการยึดติดกับแนวคิดเรื่องการออกแบบจำเพาะส่วน การออกแบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจาก Norsat จึงทำให้โครงสร้างโดยรวมของเทอร์มินัลดาวเทียมมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การจับคู่ระหว่างอุปกรณ์มีการยกระดับที่ดีขึ้น และการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เข้ากับความต้องการในการใช้งานด้านต่างๆ ก็มีความลงตัวมากขึ้น
คุณภาพอันเป็นที่ประจักษ์

คุณภาพอันเป็นที่ประจักษ์

ผลิตภัณฑ์บางตัวได้ผ่านมาตรฐาน MIL-STD และมีชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแรงทนทานและความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดาวเทียมที่มีคุณภาพสูงในวงการอุตสาหกรรม

สถานการณ์ของการใช้งาน

 • การกู้ภัยฉุกเฉิน

  การกู้ภัยฉุกเฉิน

  เมื่อไม่มีเครือข่ายเซลลูลาร์ iMesh จะทำการจัดหาการเชื่อมต่อทางวิทยุระหว่างรถยนต์ด้วยกันเองที่มีปริมาณงานสูงแต่ความหน่วงต่ำสำหรับการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย ด้วยการทำงานกับโซลูชัน Satcom ข้อมูลทางเสียงและวิดีโอจะสามารถถูกส่งกลับไปยังศูนย์บัญชาการได้ ซึ่งจะช่วยสร้างกลยุทธ์ที่แม่นยำให้เกิดขึ้น

 • แบ็กฮอลเคลื่อนที่

  แบ็กฮอลเคลื่อนที่

  PMR และเครือข่ายเคลื่อนที่สาธารณะใช้ประโยชน์จากระบบ Satcom ในการสนับสนุนปริมาณการใช้งานแบ็กฮอลที่มีความเร็วสูง เทอร์มินัลแบบพกพาและรถยนต์เคลื่อนที่จะให้แบนด์วิธชั่วคราว ณ เวลาและสถานที่ที่มีความจำเป็น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ อีเวนต์กีฬา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่คาดถึง เช่น เพื่อการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกัน

  ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกัน

  ระบบ Satcom มีความครอบคลุมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางโดยไม่มีข้อแม้เรื่องคุณภาพของบริการ ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการใช้งานด้านต่างๆ สำหรับแต่ละสถานที่ ระบบมีความเหมาะสมที่จะเชื่อมต่อสำนักงานทั่วประเทศ

 • การรับส่งข้อมูลด้วยกล้องวงจรปิด

  การรับส่งข้อมูลด้วยกล้องวงจรปิด

  Satcom บรอดแบนด์ทำให้การเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่นั้นเป็นไปได้ และให้การควบคุมแบบเรียลไทม์ด้วยเสาอากาศทางทะเลที่ติดตั้งบนแท่นขุดเจาะและเรือที่ประจำอยู่ห่างไกลภาคพื้นดิน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์
  player button

  กลุ่มผลิตภัณฑ์

  04:30

 • Wayfarer 1.2m Manual Ku-Band (WFM120KU)
  player button

  Wayfarer 1.2m Manual Ku-Band (WFM120KU)

  04:12

กรณีศึกษา

 • กรณีศึกษา: Norsat สนับสนุนอุตสาหกรรมกระจายเสียงด้วยเทอร์มินัลดาวเทียมเคลื่อนที่ขั้นสูง

  กรณีศึกษา: Norsat สนับสนุนอุตสาหกรรมกระจายเสียงด้วยเทอร์มินัลดาวเทียมเคลื่อนที่ขั้นสูง

  Read More >
hytera video player