ภาพรวม

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเป็นอย่างมากแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมิตรอย่างที่สุดก็ตาม เมื่อคนงานจำเป็นต้องทำงานในภูมิภาคที่ห่างไกลออกไป ความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และกฎเกณฑ์ข้อบังคับก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรึงกรอบด้านความปลอดภัยไว้อย่างแข็งขันยิ่งขึ้น เพื่อทำให้แน่ใจว่าทั้งพนักงานและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาจะได้รับการปกป้องไว้อย่างเพียงพอ

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านอุปกรณ์และโซลูชันสำหรับเครือข่ายส่วนบุคคล ไฮเทราก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซปรับปรุงผลิตผลให้ดีขึ้น ในขณะที่ก็ทำการลดต้นทุนโดยนำระบบดิจิทัลและระบบข้อมูลเข้ามาใช้งาน ด้วยการใช้โซลูชันการสื่อสารที่หลอมรวมกันอย่างมีนวัตกรรมแบบครบชุด ไฮเทราจึงสามารถมอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การสำรวจ การผลิต และการเก็บรักษาน้ำมัน ไปตลอดจนถึงการขนส่ง การกลั่น และขั้นตอนการซื้อขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศที่มีความหลากหลาย

ไฮเทราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชันและเทคโนโลยีที่มีความครอบคลุม พร้อมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จำเป็นอย่างหลากหลายในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในพื้นที่อันตราย

โซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อการอัปเกรดเครือข่าย

โซลูชันไฮเทราสนับสนุนการสื่อสารแบบไร้รอยต่อผ่านเครือข่ายแนร์โรว์แบนด์และบรอดแบนด์ ด้วยการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลได้โดยไม่มีความยุ่งยาก

ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี PMR-LTE

ไฮเทราได้บุกเบิกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถทำงานด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม, ระบบดิจิทัล, การควบคุมดูแลในแนวราบ และการจัดการบุคลากรได้อย่างอัจฉริยะ

Segmentation for Oil & Gas

Exploration
การสำรวจ
Production
การผลิต
Pipeline
ท่อส่ง
Refinery
โรงกลั่น
Transportation
การขนส่ง
ไซต์งานที่สำรวจน้ำมันมักตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดและมีขนาดใหญ่ และด้วยเหตุนี้จึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีและไม่มีเครือข่ายครอบคลุม การสื่อสารทางเสียงและข้อมูลจึงต้องพึ่งพาดาวเทียม, วิทยุสื่อสารสองทาง หรือสถานีวิทยุ ในการปฏิบัติงานของพวกเขาให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมนี้จึงต้องการเครือข่ายการสื่อสารชั่วคราวที่ต้องเชื่อถือได้และมีความยืดหยุ่น ไฮเทราสามารถนำเสนอโซลูชันดังกล่าวที่ได้รับการออกแบบให้รองรับการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ ในขณะที่ก็ยังมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ไซต์สำรวจด้วย
ในส่วนงานน้ำมันนั้น บริษัทมักจะปรับใช้เครือข่ายแบบต่อสายส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานรายวัน เพราะเครือข่ายสาธารณะมักไม่มีความพร้อมในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเครือข่ายส่วนบุคคลเหล่านี้กลับต้องใช้เวลาและทรัพยากร ซึ่งรวมถึงกำลังคนและอุปกรณ์เครือข่ายที่มีราคาแพงจำนวนมาก ด้วยการใช้เครือข่ายแบบต่อสายที่มีอยู่แล้วของลูกค้า เครือข่ายแนร์โรว์แบนด์ของไฮเทราจะรับส่งข้อมูลอุปกรณ์จากบ่อน้ำมันและแท่นนอกฝั่งตรงไปยังศูนย์ควบคุมได้เลย นอกจากนี้ ไฮเทรายังมีโซลูชันแบบครบชุดที่ครอบคลุมไปถึงการตรวจตราทางวิดีโอ, การตรวจสอบรายวัน, การสั่งการแบบรวมเป็นหนึ่ง, คำสั่งงาน, การจัดการข้อมูล และการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล ที่จะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและความสามารถในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
การขนส่งน้ำมันและก๊าซทำได้หลายวิธี ท่อส่งเป็นวิธีที่พวกบริษัทต่างชอบใช้เพราะสามารถขนส่งได้จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ท่อส่งน้ำมันและก๊าซมักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงและมีโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายไม่ดี ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงและบางครั้งอาจเกิดการขโมยหรือเสียหายได้ ไฮเทราสามารถนำเสนอโซลูชันท่อส่งดิจิทัลที่สามารถช่วยบริษัทน้ำมันและก๊าซรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้ โซลูชันของเราจะใช้เทคโนโลยี ICT ขั้นสูงเพื่อจัดหาแพลตฟอร์มการสื่อสารทางดิจิทัลและระบบตรวจตราความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการควบคุมที่ดีขึ้นไปตามท่อส่ง
ในโรงกลั่นหรือโรงงานปิโตรเคมี สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตจะประกอบด้วยสถานที่ทำปฏิกิริยา, ท่อส่ง, แทงค์จัดเก็บ และห้องปิดต่างๆ สภาพแวดล้อมประเภทนี้อาจปิดกั้นสัญญาณที่ใช้สื่อสารแบบไร้สายได้ นอกจากนี้ เฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันการระเบิดเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานในพื้นที่การผลิตได้ ปัญหานี้ได้สร้างความท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อการสร้างเครือข่ายการสื่อสารของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมีภัณฑ์ โชคดีที่ว่าไฮเทรามีโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมเสียง, ข้อมูล, การระบุตำแหน่ง, การเชื่อมต่อระหว่างกันของเครือข่าย และความปลอดภัยในเขตอุตสาหกรรมเอาไว้ในหนึ่งเดียว โซลูชันของเราจะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความปลอดภัยโดยรวมของสภาพแวดล้อมพัฒนาได้ดีขึ้น
การสื่อสารที่เชื่อถือได้คือสิ่งสำคัญสูงสุดในขั้นตอนการขนส่ง การขนส่งน้ำมันและก๊าซมีความเสี่ยงในตัวของมันเอง แต่การได้ใช้เทคโนโลยีของไฮเทราจะทำให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของคุณ โซลูชันของเราจะจัดหาการสื่อสารทางเสียงแบบเรียลไทม์, การระบุตำแหน่งด้วย GPS, การควบคุมจากระยะไกล และการกดเพื่อพูดแบบข้ามภูมิภาคสำหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลา
Flexible Dispatch
การสั่งการที่ยืดหยุ่นได้
การกระจายแบบแผ่ขยายไปตามภูมิศาสตร์ของคนงานในไซต์งานน้ำมันทำให้เกิดความท้าทายด้านสื่อสารขึ้น ด้วยการใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นและพกพาได้ ช่วงการสื่อสารจึงขยายตัวได้ดีขึ้น คนงานในตำแหน่งทั้งหมดก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานในลักษณะเดียวกันได้อย่างเป็นหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด
View Solution
Remote Monitor
การควบคุมระยะไกล
ความปลอดภัยคือสิ่งที่มาก่อนในใจของทุกคน โดยเฉพาะในช่วงของขั้นตอนนี้ ฉะนั้นศูนย์บัญชาการจึงต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดจากพนักงานแนวหน้าตลอดเวลา ไฮเทราทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยระบบการออกคำสั่งและการควบคุมที่หลอมรวมกันของเรา วิดีโอจะสามารถถูกส่งไปยังศูนย์บัญชาการ ซึ่งทำให้ทีมงานติดต่อกันได้ตลอดเวลา
View Solution
Daily Communication
การสื่อสารรายวัน
ด้วยการจับคู่กับอุปกรณ์ทวนสัญญาณหรือกับสถานีฐานไฮเทราอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะสามารถจัดหาเทอร์มินัลที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายได้โดยมีมาตรฐานการป้องกันการระเบิดที่แตกต่างกัน
View Solution
Voice Dispatch
การสั่งการทางเสียง
ไม่ว่าบุคลากรจะอยู่ในภาคสนามหรือที่ศูนย์ควบคุม พวกเขาล้วนต้องการการสื่อสารทางเสียงที่รวมเป็นหนึ่งเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น ไฮเทราสามารถนำเสนอโซลูชันที่หลอมรวมกันโดยยึดตามตำแหน่ง เพื่อทำให้ทีมงานนั้นเชื่อมต่อกัน พวกเขาล้วนสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายส่วนบุคคลแบบแนร์โรว์แบนด์, เครือข่ายสาธารณะ หรือทั้งอย่างก็ได้
View Solution
Work Order
คำสั่งงาน
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจหาความผิดปกติและปรับปรุงความสามารถในการผลิตในแหล่งน้ำมันให้มีความเหมาะสม คำสั่งงานไฮเทรานำเสนอวิธีง่ายๆ ในการปรับปรุงและสร้างระบบอัตโนมัติให้การดำเนินงานของคุณ
View Solution
Remote Monitor
การควบคุมระยะไกล
จากความผันผวนของราคาน้ำมัน การผลิตตามความต้องการจึงกลายเป็นวิธีในการดำเนินงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ ไฮเทราช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการสามารถดูการผลิตน้ำมันได้ในแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากระยะไกล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและลดความสูญเสีย
View Solution
Video Surveillance
ตรวจตราด้วยวิดีโอ
วดล้อมนั้นๆ โซลูชันตรวจตราด้วยวิดีโอแบบบรอดแบนด์ของไฮเทรา จะอนุญาตให้ศูนย์บัญชาการดูภาพถ่ายและวิดีโอจากภาคสนามได้แบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบในสถานที่ทำงานและช่วยเรื่องเวลาตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ดีขึ้น
View Solution
Inspection and Maintenance
การตรวจสอบและบำรุงรักษา
ในการใช้อุปกรณ์ไฮเทรา คุณสามารถปรับใช้เครือข่าย DMR และ TETRA ได้ตามท่อส่ง เพื่อมอบบริการสื่อสารทางเสียงแบบ 24/7 ในการสนับสนุนบุคลากรฝ่ายซ่อมบำรุง
View Solution
Blind Spot Coverage
การครอบคลุมในจุดบอด
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซมักจะทอดยาวเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทาย การขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นจึงมักทำให้เกิดจุดบอดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ด้วยการใช้เครือข่ายที่จัดการได้เองหรืออุปกรณ์ไฮเทรา เช่น สถานีฐานขนาดย่อส่วนและอุปกรณ์ทวนสัญญาณแบบพกพา คนงานในท่อส่งก็จะสามารถจัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารแบบชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครือข่ายสามารถถูกใช้ในรถยนต์เพื่อการสื่อสารฉุกเฉินและขนส่งไปยังตำแหน่งที่กำหนดเพื่อการดำเนินงาน เครือข่ายนี้ยังสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันกับเครือข่ายส่วนบุคคลที่มีอยู่ที่บริษัทน้ำมันและก๊าซใช้ในการสื่อสารและสั่งการแบบเรียลไทม์ด้วย
View Solution
Remote Monitor
การควบคุมระยะไกล
ร่งของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ไฮเทรามีโซลูชันควบคุมท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่ใช้ข้อดีจากเทคโนโลยีการสื่อสารทางดิจิทัลขั้นสูงและการเชื่อมต่อระหว่างกันของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มีการปรับใช้เซ็นเซอร์ IoT ที่หลากหลายไปตามท่อส่งเพื่อควบคุมสถานะของท่อส่ง ข้อมูลจากเซ็นเซอร์พวกนี้สามารถส่งไปยังโมดูล SCADA ของไฮเทราได้ โมดูล SCADA จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์ควบคุมผ่านทางเครือข่าย DMR หรือ TETRA เทคโนโลยีนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการต่อสายไฟ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรับส่งที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับใช้เครือข่ายควบคุมที่มีการต่อสายไฟ
View Solution
Daily Communication
การสื่อสารรายวัน
สำหรับโรงกลั่นน้ำมันที่มีความจุระบบขนาดใหญ่ คุณภาพเสียงดี และความน่าเชื่อถือสูง ไฮเทราก็จะปรับใช้ DMR, TETRA และเครือข่ายไร้สายอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ทีมในตำแหน่งต่างๆ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านเสียงและข้อมูลในแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
View Solution
Blind Spot Coverage
การครอบคลุมในจุดบอด
มีข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ไม่มีความปลอดภัยในตัวในพื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้ของโรงกลั่นน้ำมันตามระเบียบเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้นในสภาพดังกล่าว จึงมักต้องใช้งานโซลูชัน DMR และ TETRA ของไฮเทรา สถานีฐานของเราจะปรับการครอบคลุมของวิทยุให้เหมาะสมและทำให้พื้นที่ทำงานใหญ่ขึ้นมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และโซลูชัน DMR ของเรายังใช้งานในพื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้ด้วย อย่างไรก็ดี วิธีการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อสำหรับคนงานในห้องปิดได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันให้ตรงกับความต้องการทั้งหมด ไฮเทราจึงได้พัฒนาโซลูชันที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งจะใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อและวงจรขยายสัญญาณสองทิศทาง (BDA) ขึ้น เพื่อสร้างการครอบคลุมทั้งหมดและปรับปรุงความแรงของสัญญาณในจุดบอด
View Solution
Remote Monitor
การควบคุมระยะไกล
จากความผันผวนของราคาน้ำมัน การผลิตตามความต้องการจึงกลายเป็นวิธีในการดำเนินงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ ไฮเทราช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการสามารถดูการผลิตน้ำมันได้ในแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากระยะไกล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและลดความสูญเสีย
View Solution
Interconnectivity and Upgrade
การเชื่อมต่อระหว่างกันและการอัปเกรด
งานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพูดถึงวิธีแบบดั้งเดิมแล้ว พวกเขาจะใช้ระบบโทรศัพท์และระบบ PA ในการพยายามทำงานส่วนนี้ แต่หลายปีที่ผ่านมา มีโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทเคมีภัณฑ์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้หันไปใช้ระบบทรังค์แบบดิจิทัลแทน ด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ ระบบนี้จึงกลายเป็นวิธีในการสื่อสารที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหลอมรวมระบบการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อให้สื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้นได้ โซลูชันการสื่อสารแบบหลอมรวมของไฮเทรา สนับสนุนการสื่อสารและสั่งการแบบไร้รอยต่อผ่านเทอร์มินัลและระบบที่แตกต่างกันของเรา โซลูชันนี้จะช่วยให้โรงกลั่นน้ำมันและบริษัทเคมีภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารได้
View Solution
Personnel and Asset Positioning
การระบุตำแหน่งบุคลากรและทรัพย์สิน
การระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของบุคลากรและอุปกรณ์ในแบบเรียลไทม์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการยืนยันการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับโซลูชันการสื่อสารที่จะตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ เพราะ GPS, BDS และสัญญาณดาวเทียมอื่นๆ มักถูกปิดกั้นโดยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่การผลิต ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ ไฮเทราจึงได้พัฒนาโซลูชันระบุตำแหน่งบุคลากรและทรัพย์สินขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง BT ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างถูกต้องในระดับเมตร จุดวางบีคอนที่ป้องกันการระเบิดและทำงานด้วยแบตเตอรี่สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วในตำแหน่งที่อันตรายโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟ โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาโดยยึดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิตเป็นสำคัญ และได้สะท้อนสิ่งนี้อยู่ในคุณสมบัติของมัน เช่น การระบุตำแหน่งทรัพย์สิน, การแจ้งเตือนรั้วเสมือน, การจัดการผู้เยี่ยมเยือน และอื่นๆ
View Solution
Industrial Park Security
ความปลอดภัยของเขตอุตสาหกรรม
มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต โซลูชันควบคุมการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยของไฮเทรา จะอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่ตามการจดจำใบหน้า กล้องติดลำตัวที่มีความละเอียดแบบ HD ของเราจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอได้ในแบบเรียลไทม์ และอัปโหลดการสตรีมวิดีโอที่มีความละเอียดสูงผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ LTE ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลางได้ โซลูชันนี้จึงสามารถจัดลำดับความปลอดภัยให้สถานที่ทำงานได้  
View Solution
Mobile Office
สำนักงานเคลื่อนที่
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และการแก้ไขปัญหาคงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คนงานจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายซึ่งมีการห้ามใช้คอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด โซลูชันเครือข่ายไร้สายของไฮเทราใช้เทคโนโลยี LTE ในการปูการครอบคลุมให้ทั่วทั้งโรงงาน คนงานในภาคสนามจึงสามารถใช้เทอร์มินัลอัจฉริยะที่มีการป้องกันการระเบิดในการปฏิบัติภารกิจประจำวันของพวกเขาได้อย่างหลากหลาย เช่น คำสั่งงาน, การตรวจสอบอย่างอัจฉริยะ
View Solution
Remote Monitor
การควบคุมระยะไกล
ด้วยบริการระบุตำแหน่งและวิดีโอที่ไฮเทราจัดหาให้ คุณจะสามารถควบคุมตำแหน่ง, เส้นทาง, ความเร็ว และสภาพโดยรอบของรถบรรทุกได้โดยตรงในระหว่างที่มีการขนส่ง
View Solution
Vehicle Dispatch
การสั่งการรถยนต์
โซลูชันการสื่อสารที่มีความครอบคลุมของเราจะทำงานประสานกับการสั่งการแบบรวมเป็นหนึ่งของผู้ใช้ทุกราย และมอบฟังก์ชันการทำงานให้พวกเขาในการเข้าถึงผู้สมัครรับวิทยุสื่อสารทั้งหมดอย่างไม่ขาดตอนจากเครือข่ายและแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสื่อสารอันทรงพลังแก่การออกคำสั่งและการควบคุมรายวันได้ ในการช่วยพัฒนาการจัดการเรื่องความปลอดภัยของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง อุปกรณ์กล้องติดลำตัวของเราจะสามารถบันทึกวิดีโอและเสียงได้แบบเรียลไทม์ และอัปโหลดข้อมูลนี้ไปยังห้องควบคุมผ่านเครือข่าย LTE บรอดแบนด์ได้
View Solution
Inter-region Communications
การสื่อสารระหว่างภูมิภาค
โซลูชันกดเพื่อพูดผ่านเซลลูลาร์ (PoC) ของไฮเทรา จะมอบทั้งเสียง PTT และข้อมูลปริมาณมากในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
View Solution
PreviousNext

วิดีโอที่เกี่ยวข้องของ

hytera video player