โซลูชันด้านความปลอดภัยสาธารณะของไฮเทรา

 • hytera-image

  ความท้าทายของอุตสาหกรรม

  โครงการด้านความปลอดภัยสาธารณะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมือง เพราะจะช่วยปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการก่อการร้าย และลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและภัยคุกคามอื่นๆ ให้น้อยลงมากที่สุด ในขณะที่เมืองเดินหน้าพัฒนาต่อไป การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็สร้างความท้าทายให้แก่การจัดการด้านความปลอดภัยสาธารณะ มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น อาทิ การขาดวิธีการเตือนภัย การขาดข้อมูล และการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ ในระหว่างที่เกิดเหตุก็มีปัญหาด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่ำ ความสามารถในการสั่งการอ่อนแอ และการขาดประวัติข้อมูล 

 • hytera-image

  ภาพรวม

  ตั้งแต่ระบบรับสายโทรศัพท์ฉุกเฉินไปจนถึงระบบการออกคำสั่งทางภาพ จากระบบความปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์ใหญ่ๆ จนถึงระบบวิเคราะห์เหตุการณ์ จากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ PMR ไปจนถึงบริการด้านภารกิจวิกฤติแบบบรอดแบนด์  ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำของโลก ไฮเทราสามารถจัดหาโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับหน้าที่ประจำวัน ความปลอดภัยในเหตุการณ์ใหญ่ๆ และสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองต่อวิกฤติ โดยจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากที่มีเหตุการณ์ได้ ในขณะที่ยังสามารถรับมือกับความท้าทายและยังคงการพัฒนาที่มั่นคงของเมืองไว้

ค่านิยมหลัก

 • hytera-image

  การออกคำสั่ง & ควบคุมแบบหลอมรวม

  โซลูชัน E2E ที่มีสถาปัตยกรรมการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นได้มีจุดประสงค์ที่จะช่วยในการจัดการเหตุการณ์ การแสดงและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมด การจัดการด้านทรัพยากรเมือง ความปลอดภัยในเหตุการณ์สำคัญ อีกทั้งยังตรงต่อความต้องการด้านความปลอดภัยสาธารณะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

 • hytera-image

  การออกคำสั่งในสถานที่

  การออกคำสั่งในสถานที่ของไฮเทราสามารถแสดงตำแหน่งของหน่วยที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและบัญชาการและออกคำสั่งได้ตามสถานะที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดต่อการปฏิบัติงานในสถานที่

 • hytera-image

  การเชื่อมต่อระหว่างกันที่หลากหลาย

  การเชื่อมต่อระหว่างกันกับ TETRA, DMR, LTE, ระบบวิทยุอนาล็อก, เครือข่ายสาธารณะ และอื่นๆ จะสามารถทำให้การควบคุมการออกคำสั่งเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งยังสื่อสารได้ในหลายรูปแบบ เช่น เสียง, วิดีโอ และข้อมูล

 • hytera-image

  การวางแผนที่ง่ายดาย

  เครื่องมือในการสร้างแผนกราฟิกอัจฉริยะที่ทำขึ้นโดยระบบความปลอดภัยในเหตุการณ์ใหญ่ๆ จะทำให้ผู้บัญชาการสามารถทำการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยและกำลังการควบคุมก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไ

วิดีโอ


player button
โซลูชัน ICC ไฮเทรา สำหรับอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

โซลูชัน ICC ไฮเทรา สำหรับอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

ระบบการสื่อสารที่หลอมรวมเป็นหนึ่งของโซลูชัน ICC ไฮเทรา, เทคโนโลยี CTI, การตรวจตราด้วย CCTV, การประมวลผลด้วยวิดีโอ, GIS และระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ถูกใช้ในการจัดการเมือง จะนำการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาสู่ความปลอดภัยสาธารณะ


player button
ระบบตาข่าย IP บรอดแบนด์ ไฮเทรา iMesh-3800

ระบบตาข่าย IP บรอดแบนด์ ไฮเทรา iMesh-3800

โซลูชัน iMesh ไฮเทรา มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาด และความสะดวกคล่องตัว และให้ปริมาณงานและความจุสูงพร้อมความสามารถในการจัดระบบตัวเอง ปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยตัวเอง และรักษาตัวเอง


player button
วิดีโอกล้องติดลำตัวไฮเทรา

วิดีโอกล้องติดลำตัวไฮเทรา

กล้องติดลำตัวไฮเทรา ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายในการทำงานระหว่างปฏิบัติภารกิจรายวัน


player button
โซลูชันรถตำรวจอัจฉริยะไฮเทรา

โซลูชันรถตำรวจอัจฉริยะไฮเทรา

ระบบรถยนต์อัจฉริยะไฮเทรา ได้รับการสนับสนุนให้ปรับใช้บนยานพาหนะเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ที่มีการติดตั้งกล้องอัจฉริยะ ไฟแจ้งเตือน ลำโพง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบวิดีโอที่มีความละเอียดสูง ลื่นไหล และมีความเสถียร

กรณีศึกษา

hytera video player