โซลูชันการสื่อสารฉุกเฉิน

 • hytera-image

  ความท้าทายของอุตสาหกรรม

  บ่อยครั้งที่การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมักทำให้การเชื่อมโยงกับการดำเนินการจัดการกับเหตุฉุกเฉินเกิดความอ่อนแอ  นอกเหนือจากการสื่อสารกับบุคคลที่คุณมีหน้าที่ให้การป้องกันแล้ว ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกทั้งหมดในทีมรับมือ การสนทนากับเจ้าหน้าที่, บริการและหน่วยงานฉุกเฉินของบุคคลที่สาม และอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันทีหรือโดยทางอ้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติขึ้น เช่น น้ำท่วม, ไฟป่า, แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติทางธรณีวิทยา เราต่างจำต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด การไม่มีพลังงาน ไม่มีเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการการสื่อสารที่เคลื่อนที่ได้ง่ายและปรับใช้ได้รวดเร็วสำหรับนักกู้ภัย

 • hytera-image

  ภาพรวม

  โซลูชันที่ปรับใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่มีวิธีการสื่อสารหลากหลาย ซึ่งจะครอบคลุมได้ทั้งในพื้นที่ ท้องฟ้า และพื้นดิน ได้รับการจัดระบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการสื่อสารและการออกคำสั่งด้านข้อมูลฉุกเฉินระหว่างทั้งรายบุคคลกับกลุ่มบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเตรียมตัวได้ดีขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ค่านิยมหลัก

 • hytera-image

  การปรับใช้ที่รวดเร็ว

  เมื่อประสบกับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติ อุปกรณ์ทวนสัญญาณเฉพาะหน้าของไฮเทราจะถูกเปิดขึ้นและใช้งาน จากนั้นจะปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นและตั้งเครือข่ายได้ในช่วงเวลาอันสั้นจากล่างขึ้นบน

 • hytera-image

  การออกคำสั่งในสถานที่

  การออกคำสั่งในสถานที่ของไฮเทราสามารถแสดงตำแหน่งของหน่วยที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและบัญชาการและออกคำสั่งได้ตามสถานะที่จะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดต่อการปฏิบัติงานในสถานที่

 • hytera-image

  การเชื่อมต่อระหว่างกันที่หลากหลาย

  การเชื่อมต่อระหว่างกันกับ TETRA, DMR, LTE, ระบบวิทยุอนาล็อก, เครือข่ายสาธารณะ และอื่นๆ จะสามารถทำให้การควบคุมการออกคำสั่งเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งยังสื่อสารได้ในหลายรูปแบบ เช่น เสียง, วิดีโอ และข้อมูล

สถานการณ์ที่ปรับใช้

วิดีโอ

กรณีศึกษา

hytera video player