การบันทึกและเล่นซ้ำมัลติมีเดีย

การบันทึกและเล่นซ้ำมัลติมีเดีย

รวบรวมและเก็บข้อมูลทุกชนิด ซึ่งรวมถึงเสียง, วิดีโอ, ข้อความ และข้อมูลแบบออนไลน์/ออฟไลน์จากวิทยุสื่อสารตามงานสั่งการของคุณ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมเบราว์เซอร์/เซิร์ฟเวอร์ MRPS จึงอนุญาตให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ ที่ใดและเวลาใดก็ได้ที่มีการเข้าถึงเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถเล่นซ้ำการบันทึกสายโทรและดูข้อความทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกด้วย

เก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท

เก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท

1. โทรศัพท์ทางวิดีโอ 2. โทรศัพท์ทางวิดีโอ, การประชุมทางวิดีโอ และวิดีโอตรวจตรา 3. ข้อความ, สถานะ และข้อความมัลติมีเดีย 4. ข้อมูลแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ของวิทยุสื่อสาร 5. คำอธิบายในการบันทึกสายโทร เช่น เวลาโทรและประเภทการโทร
ง่ายต่อการสอบถามและเล่นซ้ำ

ง่ายต่อการสอบถามและเล่นซ้ำ

1. ใช้งาน MRPS ในเบราว์เซอร์ของคุณ ณ เวลาใดและที่ใดก็ได้ที่มีการเข้าถึงเครือข่าย 2. สอบถามข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดในอินเตอร์เฟซที่รวมเป็นหนึ่งและปรับปรุงอย่างดี 3. สอบถามการบันทึกสายโทรตามเกณฑ์ต่างๆ 4. เล่นซ้ำการบันทึกสายโทรและดูข้อความทางออนไลน์
แปลงรหัสเป็นรูปแบบ WAV ได้

แปลงรหัสเป็นรูปแบบ WAV ได้

แปลงการบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติจากรูปแบบที่กำหนดไปเป็นรูปแบบ .wav ก่อนจะเล่นซ้ำแบบออนไลน์และดาวน์โหลด
hytera video player