รถบัญชาการการสื่อสารขนาดใหญ่

รถบัญชาการการสื่อสารขนาดใหญ่

ศูนย์บัญชาการการสื่อสารขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้มีการติดตั้งเครื่อข่ายการสื่อสารอย่างครบครันพร้อมระบบการสั่งการด้วยภาพและระบบการประชุม ยานพาหนะนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์สนับสนุนทางเทคนิคพื้นฐานและอุปกรณ์ช่วยชิวิตเบื้องต้น รวมถึงแหล่งจ่ายไฟที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการระยะยาว ซึ่งใช้ได้กับการบริการด้านการสื่อสารในสถานการณ์ใหญ่ ๆ ได้

การแก้ปัญหา

hytera video player