รถบัญชาการการสื่อสารขนาดเล็ก

รถบัญชาการการสื่อสารขนาดเล็ก

ด้วยความคล่องตัวที่โดดเด่นและราคาไม่แพง รถบัญชาการการสื่อสารขนาดเล็กนี้มีฟังก์ชันการสื่อสารและคำสั่งพื้นฐาน โดยมักนำไปใช้ในภารกิจและประยุกต์ใช้กับการตอบโต้​เหตุฉุกเฉิน การตรวจตราประจำวัน และงานอื่น ๆ

ไฮไลท์ของ Small-sized Communication Command Vehicle

Hytera Image

คลื่นสั้น

1.6 MHz ถึง 30 MHz (Tx); 0.5 MHz ถึง 30 MHz (Rx) เสาอากาศคลื่นสั้นติดตัวเครื่องกำลังแรงสูงหรือเสาอากาศกึ่งวงแหวน กำลัง Tx: 125 W/30 W/15 W PEP, ±1.5 dB ช่องรายการ 500 ช่อง (แบบซิมเพล็กซ์หรือแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์) ระยะการสื่อสารประมาณ 1,000 กม.
Hytera Image

ดาวเทียม

แถบความถี่ Ku หรือ Ka เส้นผ่านศูนย์กลางสมมูลของเสาอากาศสื่อสารเคลื่อนที่: 0.6 ม. ถึง 0.9 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางของเสาอากาศสื่อสารที่เคลื่อนที่ไม่ได้: 1.0 ม. ถึง 1.2 ม. อัตราการถ่ายโอน: 2 Mbps ถึง 8 Mbps รองรับการส่งสัญญาณภาพ HD 1080P.
Hytera Image

ระบบการเดินสายแบบบรอดแบนด์

ตัวเลือก 1.4 GHz/1.8 GHz/ความถี่อื่น ๆ (ปรับแต่งได้) แบนด์วิดท์ที่ปรับได้: 20 MHz/15 MHz/10 MHz/5 MHz กำลังส่งสัญญาณ: 2 x 40 วัตต์ จำนวนเทอร์มินัลบรอดแบนด์ออนไลน์สูงสุด: 600

การแก้ปัญหา

hytera video player